Cherry picking of slim ondernemerschap

Ook in mijn organisatie schakelen we wel eens zzp’ers in als we diensten echt niet rond krijgen. Dat doen we in beperkte mate en weloverwogen. Niet omdat we geen vertrouwen hebben in zzp’ers, maar omdat hun tarieven in een krappe markt de pan uit rijzen en niet in verhouding staan tot het gemiddelde uurtarief van vaste medewerkers.

De kosten van zzp’ers in de verschillende zorgsectoren lopen totaal uit de pas met wat we gezamenlijk aan de zorg willen én kunnen betalen. Via belastingen, verzekeringen en uw loonstrookje betaalt u nu al jaarlijks 5.500 euro aan de zorg!

Ik heb geen moeite met het steeds grotere aandeel zzp’ers dat uit de ruif eet. Ik heb wél moeite met de tarieven die zij vragen en vooral de voorwaarden die zij stellen: forse vergoedingen voor reiskosten en geen avond- en nachtdiensten en liever ook niet werken in de weekenden. Uit onderzoek van brancheorganisatie Solopartners blijkt dat vrijheid de belangrijkste reden is om als zelfstandige professional te gaan werken.

Vrijheid in de keuze op welke tijden en hoeveel uren je werkt en voor wie je de zorg wilt dragen. Cherry picking noem ik dat. Omdat de markt nu eenmaal mee zit. Met als consequentie hogere zorgkosten en uiteindelijk minder zorg. Alles moet immers uit één pot betaald worden. De cliënt is de sigaar. Die krijgt of geen zorg of een duur betaalde kracht die echt geen betere zorg levert.

De zzp’er komt immers van dezelfde school. Behalve effect op het beschikbare budget heeft de inzet van zzp’ers onmiskenbaar effect
op de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld omdat ze cliënten minder goed kennen. Maar het heeft ook effect op het team.

Voor vaste zorgmedewerkers wordt het namelijk steeds lastiger de minder populaire diensten onder elkaar te verdelen. Cherry picking dus. Of is het slim ondernemerschap? Alles wordt duurder in tijden van schaarste dus waarom je huid niet duur verkopen? Het is aan de zorgorganisatie om al dan niet akkoord te gaan met de voorwaarden die een zzp’er stelt.

Het is een publieke verantwoordelijkheid om de zorg betaalbaar te houden. Vrije markt, ondernemerschap… prima. Maar wel binnen de grenzen van wat betamelijk is in het publieke domein. Dus tegen maatschappelijk verantwoorde tarieven. Betamelijk is ook dat zzp’ers meedraaien in alle diensten zodat de werkdruk niet onevenredig bij het vaste personeel neerkomt.

Ik daag collega-werkgevers, VWS én de zzp’ers uit voor een gesprek om samen tot een oplossing te komen: goede zorg tegen fatsoenlijke prijzen en voorwaarden. Als werkgevers moeten wij zorgen voor een passend vast dienstverband en een passend rooster. Waarin ook een plek is voor zzp’ers met voorwaarden die passend zijn binnen de zorg.

JACQUELINE JOPPE BESTUURDER ZORGGROEP EL

Bron: november 2018 ZORGVISIE MAGAZINE 

Beeld Bert Jansen Fotopersburo